biuro

biuro
30.09.2002
30.09.2002
Proszę o wyjaśnienie etymologii słowa biuro, a także, a może przede wszystkim, o rozstrzygnięcie, czy mówiąc biuro, przywołujemy obraz instytucji jako całości, czy jednostki organizacyjnej tej instytucji. Jest to dla mnie ważne, ponieważ pragnę poprawnie ułozyć schemat instytucji, w której jest wykonywana praca zbiorowa, zorganizowana, i w skład tej instytucji wchodzą różne jednostki organizacyjne. Czy lepiej użyć słów dział, sekcja, zespół? Bardzo proszę o odpowiedź.
Zacznijmy od początku, tzn. od wyjaśnienia pochodzenia wyrazu biuro. Jest to słowo zapożyczone z franc. bureau ‘stolik do pisania, kancelaria’, przy czym najpierw oznaczało ono ‘ciemne grube sukno, którym przykrywano stół’. Kierunek zmian znaczeniowych był następujący: ‘nakrycie stołu’ → ‘stół’ → ‘pomieszczenie, w którym ten stół się znajduje’ → ‘instytucja’ → ‘zespół ludzi’. W języku polskim wyraz został poświadczony w XVIII w., w znaczeniu ‘stół do pisania’. Później w tym znaczeniu tylko biurko, natomiast biuro to zarówno cała instytucja, jak i jej część (w odniesieniu do zespołu ludzi, i do miejsca, w którym pracują).
Biuro może być synonimem wyrazów sekcja, zakład, zespół, dział, instytut, pracownia. Wybór odpowiedniego słowa zależy od zwyczajów panujących w danym środowisku i od zakresu planowanych zmian. Wprowadzenie nowego nazewnictwa może sprzyjać reorganizacji instytucji, ale reorganizacja nie może się do niego ograniczyć.
Życzę sukcesów
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego