brać życie

brać życie
19.05.2004
19.05.2004
Czy mam brać życie:
a) takie, jakie jest;
b) takim, jakie jest;
c) takim, jakim jest;
d) takie, jakim jest?
A może jeszcze inaczej? :) Krótko mówiąc: która z tych form jest poprawna?
Gdyby chodziło o „Życie Warszawy” lub inną gazetę, to wskazałbym na wariant (a), ale w tym sensie, który obaj mamy na myśli, wybieram możliwości (b) i (c), obie jednakowo poprawne. Mój wybór jest oparty na zwyczaju językowym, a nie na regule gramatycznej. Wprawdzie współcześnie orzecznik przymiotnikowy występuje zazwyczaj w mianowniku (mówimy np. „Bądź grzeczna”, nie „Bądź grzeczną”), ale zasada ta ma wyjątki, czasem nieoczekiwane. Por. hasło być (orzeczenie imienne) w Małym słowniku wyrazów kłopotliwych.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego