brać życie

 
brać życie
19.05.2004
Czy mam brać życie:
a) takie, jakie jest;
b) takim, jakie jest;
c) takim, jakim jest;
d) takie, jakim jest?
A może jeszcze inaczej? :) Krótko mówiąc: która z tych form jest poprawna?
Gdyby chodziło o „Życie Warszawy” lub inną gazetę, to wskazałbym na wariant (a), ale w tym sensie, który obaj mamy na myśli, wybieram możliwości (b) i (c), obie jednakowo poprawne. Mój wybór jest oparty na zwyczaju językowym, a nie na regule gramatycznej. Wprawdzie współcześnie orzecznik przymiotnikowy występuje zazwyczaj w mianowniku (mówimy np. „Bądź grzeczna”, nie „Bądź grzeczną”), ale zasada ta ma wyjątki, czasem nieoczekiwane. Por. hasło być (orzeczenie imienne) w Małym słowniku wyrazów kłopotliwych.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!