brelok zbliżeniowy do/od bramy

brelok zbliżeniowy do/od bramy

25.02.2023
25.02.2023

Szanowni Państwo,

czy poprawne jest użycie sformułowania „brelok zbliżeniowy od bramy”?

A może powinnam powiedzieć „brelok zbliżeniowy do bramy”?

Znaczenia przyimków są dość ogólne. Częstokroć jedno znaczenie może być wyrażone dwoma lub kilkoma przyimkami, por. np. butelka na mleko albo do mleka, tabletki od bólu głowy albo na ból głowy, syrop od kaszlu, na kaszel albo przeciw kaszlowi. Czasami wraz z wyborem jednego z dwóch możliwych przyimków lekkiej modyfikacji ulega znaczenie danego wyrażenia. Tak właśnie dzieje się w wypadku kluczy oraz pilotów i breloków mających funkcję otwierania i zamykania. W uzusie można spotkać – niemal w równym stopniu – konstrukcje z przyimkiem od oraz do, por. np. klucze do garażu albo od garażu, pilot do bramy albo od bramy, brelok do furtki albo od furtki. Jednak w zależności od tego, którym ze wskazanych przyimków się posłużymy, zmieni się nam sens wyrażenia. Otóż przyimek do w połączeniu z rzeczownikiem oznaczającym narzędzie służące do zamykania i otwierania czegoś wskazuje ogólne przeznaczenie tego narzędzia, por. zgubiłem klucze do mieszkania (a nie: do piwnicy), zepsuł mi się pilot do samochodu (a nie: do garażu). Ale kiedy posługujemy się przyimkiem od, wskazujemy już na określone narzędzie służące do otwarcia konkretnego (np. naszego) mieszkania lub samochodu. Analogiczna sytuacja występuje w wypadku breloków zbliżeniowych do/od bram.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego