-by z partykułami

-by z partykułami
26.05.2003
26.05.2003
Czy w zdaniach pytających typu „Czy bym skorzystał?” cząstkę -bym piszemy razem, czy oddzielnie? Jaka jest zasada?
Przepisy ortograficzne mówią, że partykułę czy z cząstką -by powinniśmy pisać łącznie, zob. par. [160] słownika ortograficznego PWN (dostępnego też na naszych stronach WWW). Zwyczaj językowy jest jednak zróżnicowany. W Korpusie Języka Polskiego, złożonym w przeważającej części z książek, a więc tekstów na ogół starannie redagowanych, na 122 cytaty z czyby mamy 64 cytaty z czy by. W nieco mniejszym korpusie tekstów dziennika Rzeczpospolita są tylko 3 wystąpienia czyby, a za to aż 13 czy by.
Czyby (!) to miało znaczyć, że dziennikarze nie znają ortografii? Czy też, że ortografowie nie doceniają złożoności języka, który kodyfikują.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego