-by z partykułami

-by z partykułami
26.05.2003
26.05.2003
Czy w zdaniach pytających typu „Czy bym skorzystał?” cząstkę -bym piszemy razem, czy oddzielnie? Jaka jest zasada?
Przepisy ortograficzne mówią, że partykułę czy z cząstką -by powinniśmy pisać łącznie, zob. par. [160] słownika ortograficznego PWN (dostępnego też na naszych stronach WWW). Zwyczaj językowy jest jednak zróżnicowany. W Korpusie Języka Polskiego, złożonym w przeważającej części z książek, a więc tekstów na ogół starannie redagowanych, na 122 cytaty z czyby mamy 64 cytaty z czy by. W nieco mniejszym korpusie tekstów dziennika Rzeczpospolita są tylko 3 wystąpienia czyby, a za to aż 13 czy by.
Czyby (!) to miało znaczyć, że dziennikarze nie znają ortografii? Czy też, że ortografowie nie doceniają złożoności języka, który kodyfikują.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego