certyfikacja wiedzy

 
certyfikacja wiedzy
9.11.2005
Dzień dobry,
czy prawidłowe jest sformułowanie certyfikacja wiedzy (np. „formą certyfikacji wiedzy jest zaliczenie prac domowych i zdanie egzaminu”) w znaczeniu 'poświadczenie wiedzy za pomocą świadectwa, certyfikatu'?
Certyfikacja dotyczy przeważnie wyrobów przemysłowych, certyfikat oznacza, że wyrób spełnia określone normy. Zakres tego słowa się rozszerza, co zostało już zanotowane w słownikach, np. Wielki słownik wyrazów obcych PWN informuje, że certyfikat może świadeczyć o oryginalności dzieła sztuki lub o ukończeniu przez kogoś jakiegoś kursu. Stąd wzięła się certyfikacja wiedzy – sformułowanie na razie niezbyt częste, ale modne, więc jego zakres będzie się rozszerzać. Mimo to nie zamieniajmy jeszcze świadectw szkolnych, czyli – jak dawniej mówiono – cenzurek, na certyfikaty.
Mirosław Bańko, PWN

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego