chrześcijanin

 
chrześcijanin
10.07.2001
Jak należy akcentować dopełniacz l.mn. rzeczownika chrześcijanin - CHRZE-ścijan czy chrze-ŚCI-jan?
CHRZE-ścijan, czyli z akcentem na pierwszej sylabie. Choć jest to forma trzysylabowa, w szybkiej wymowie środkowa sylaba często ulega redukcji i wówczas chrześcijan brzmi podobnie jak sześcian.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego