ciężko powiedzieć

ciężko powiedzieć
29.11.2004
29.11.2004
Czy poprawne jest używanie określenia ciężko zamiast trudno, np. „Ciężko mi to zrozumieć”, „Ciężko powiedzieć” zamiast „Trudno mi to zrozumieć”, „Trudno powiedzieć”? Czy to nie jest zachwaszczający polszczyznę germanizm?
Czy jest to germanizm, „ciężko powiedzieć” – równie dobrze znaczenie takie mogło się wykształcić na gruncie języka polskiego, por. „Ciężkie położenie, życie”, „Nauka idzie mu ciężko” (przykłady z Uniwersalnego słownika języka polskiego PWN). Można też winić angielszczyznę, por. angielskie hard, po polsku 'trudny', ale też 'ciężki'. Miłośnicy języka polskiego skłonni są teraz winić ją o wszystko.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego