co czy czego?

 
co czy czego?
27.11.2008
Powinnam powiedzieć co chcesz czy czego chcesz? Drugi zwrot wydaje mi się poprawny, ale niezbyt kulturalny.
Pytajne „Co?” – wypowiedziane przez kogoś, kto czegoś nie dosłyszał – jest potoczne, a „Czego?” w porównaniu z nim – nieuprzejme. Może dlatego drugi zwrot wymieniony w pytaniu wydaje się Pani niekulturalny. W kontekście czasownika chcieć jest jednak inaczej: „Czego chcesz?” jest neutralne, nienacechowane, a „Co chcesz?” – potoczne. Inne czasowniki przeważnie w ogóle nie dopuszczają zamiany czego na co (por. „Czego ci brakuje?” i błędne „Co ci brakuje?”), chyba że w użyciu partytywnym, por. „Przynieś chleba” (trochę) i „Przynieś chleb” (cały).
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego