coraz/ co raz raz jeszcze

coraz/ co raz raz jeszcze
9.04.2020
9.04.2020
Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję za poradę dotyczącą pisowni coraz/ co raz. Niestety nadal pozostają wątpliwości. W jaki sposób w praktyce rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z ‘częstym powtarzaniem się czegoś w krótkich odstępach czasu’, czy raczej z ‘raz za razem, bezustannie, wciąż, co chwila’? Innymi słowy, dlaczego coraz to zmieniał kierunek jazdy, ale co raz to wypadał do Lublina?
Dziękuję bardzo.
Odnoszę wrażenie, że Autorka pytania zadaje je z punktu widzenia osoby piszącej dyktando ze słuchu, a nie twórcy określonej wypowiedzi. Bo jako twórca powinna wiedzieć, czy ma na myśli częste powtarzanie się czegoś (coś zachodzi wiele razy w określonym odcinku czasu), czy też bezustanne dzianie się czegoś (coś trwa bez przerwy, w sposób ciągły). Znaczenia tych wyrazów nie są tożsame. Praktyczne rozstrzygnięcie tego problemu musi nastąpić w umyśle twórcy wypowiedzi, nikt inny tego za niego nie zrobi. Konsekwencją określonego wyboru znaczenia jest wybór danej formy zapisu. Praktycznie bowiem można zarówno coraz to zmieniać kierunek (często), jak i co raz to zmieniać kierunek (cały czas, bezustannie). W takich sytuacjach – jeśli piszemy tekst pod czyjeś dyktando i tekst ten nie pokazuje szerszego kontekstu danej sytuacji – rozróżnienie znaczeń omawianych tu form jest w niektórych wypadkach często w ogóle niemożliwe.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego