ćwiczebny

ćwiczebny

26.04.2023
26.04.2023

Szanowni Państwo,

Przymiotniki zakończone na "ebny" zdają się w większości pochodzić od wyrazów z przyrostkiem -ba. Od liczby mamy liczebny, od chwalby – chwalebny itd., z nielicznymi wyjątkami typu wielebny – z tym, że w wyrazie "wielbić" ta litera "b" nadal występuje. Jak jednak powstał wyraz "ćwiczebny"? Wiadomo, że końcowo od czasownika ćwiczyć, ale czy jego istnienie znaczy, że -ebny jest samodzielnym przyrostkiem? Czy może istnieje jakaś "ćwiczba"?

Przyrostek słowotwórczy -ny tworzy we współczesnej polszczyźnie przymiotniki odrzeczownikowe (np. jedwabny ← jedwab; liczebny ← liczba) oraz odczasownikowe (np. spławny ← spławiać; wielebny ← wielbić).

Przymiotnik ćwiczebny pojawił się w polszczyźnie ok. 1900 r. Jest m.in. poświadczony w publikacji Poradnik dla samouków wydawanej przez Aleksandra Heflicha i Stanisława Michalskiego (1898–1911). Został utworzony od rzeczownika ćwiczba w znaczeniu ‘ćwiczenia, trening’, który był obecny w uzusie jeszcze w latach 20. XX stulecia, por. np.

  • Pierwsza ćwiczba odbyła się w obecności gubernatora warszawskiego („Ruch. Dwutygodnik Poświęcony Sprawom Wychowania Fizycznego, Higieny i w ogóle Normalnego Rozwoju Ciała”, 26 czerwca 1914).
  • Rodzaj trzewików zależy od ćwiczby, do jakiej są potrzebne (Dr Osmólski, Lekka atletyka. Zasady chodu, biegu, skoku i rzutu podług M.C. Muhrpy’ego i innych źródeł, 1920).
  • Dla ludzi tęgo zbudowanych jest to ćwiczba wyśmienita i nie grożąca żadnemi złemi następstwami, nawet przy bardzo forsownem uprawianiu (Dr Osmólski, Lekka atletyka. Zasady chodu, biegu, skoku i rzutu podług M.C. Muhrpy’ego i innych źródeł, 1920).
  • Nie negując bynajmniej ani na chwilę pożytku działalności wspomnianych wyżej instytucyj, trzeba się jednak rozgrzeszyć i uznać, że sport jest najskuteczniejszym i najlepszym systemem wychowania fizycznego i moralnego, podkreślając, że sport ma większe bodaj znaczenie jako szkoła charakteru, niż jako ćwiczba mięśni („Przegląd Sportowy. Tygodnik Ilustrowany, Poświęcony Wszelkim Gałęziom Sportu”, 10 marca 1922).

Rzeczownik ćwiczba można okazjonalnie spotkać także w tekstach współczesnych, por. np.

  • Rozwija kreatywność, pamięć i spostrzegawczość. Aby ułożyć puzzle, dziecko musi skupić się i wykazać cierpliwość. Jest to doskonała ćwiczba dla małego mózgu.
  • Jest to doskonała ćwiczba umysłowa, która pobudza wyobraźnię i rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe.
  • Następnie poproś dziecko o napisanie własnej historii. Ta ćwiczba pomoże dziecku w ćwiczeniu logicznego myślenia i tworzeniu własnych historii.
  • Chodzenie przy nodze – ta ćwiczba polega na tym, że jeździec łapie konia za nogę i prowadzi go po łagodnych traktach, ćwicząc konia na przyjmowanie komend.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego