czas przyszły

czas przyszły
2.12.2015
2.12.2015
Jak prawidłowo odmienia się czasownik w czasie przyszłym?
Będę czytał książkę czy Będę czytać książkę?
Karolina będzie chodziła do szkoły czy Karolina będzie chodzić do szkoły?
Tomek jutro musi pójść do fryzjera czy Tomek jutro musi iść do fryzjera?
Jakie są reguły odmiany? Ludzie używają obydwu forma i bardzo często zastanawiam się, jak powiedzieć, aby nie popełnić błędu.
W podanych przez Panią zdaniach nie wszystkie czasowniki są użyte w czasie przyszłym. Czas przyszły występuje tylko w czterech pierwszych wypowiedziach – wszystkie są poprawne. Czasowniki niedokonane bowiem (a więc takie jak czytać czy chodzić) tworzą czas przyszły na dwa sposoby:
  • przez połączenie czasownika posiłkowego być w czasie przyszłym (będę, będziesz itd.) z dawną formą imiesłowu odmienianego czasownika (czytał, czytała, czytali, czytały)
  • albo
  • przez połączenie czasownika posiłkowego być w czasie przyszłym (będę, będziesz itd.) z bezokolicznikiem odmienianego czasownika (czytać).

W zdaniach Tomek jutro musi pójść do fryzjera i Tomek jutro musi iść do fryzjera nie występuje czas przyszły, lecz para czasowników iśćpójść. Pierwszy z nich jest niedokonany, a drugi dokonany, co w tym wypadku nie ma znaczenia, ponieważ w opisanej sytuacji użycie obu z nich jest zasadne.
Tak więc każde z sześciu zdań, które Pani przytoczyła, jest poprawne.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego