czy…, czy…

czy…, czy…

8.03.2024
8.03.2024

Szanowni Państwo,

WSO w zasadzie 90.E.2 podaje przykład zdania: „Ćwiczył zawsze, czy był zdrowy, czy chory” (z przecinkiem przed powtórzonym spójnikiem). Jednocześnie w tym samym punkcie zastrzega, że tam, gdzie powtórzone „czy” ma znaczenie spójnikowe i da się zamienić na „lub”, przecinka nie stawiamy. I podaje ten sam przykład: „Ćwiczył zawsze, czy był zdrowy czy chory”. Zdania nie mają szerszego kontekstu, różnią się wyłącznie użyciem przecinka. Czy jest to błąd, czy też da się zinterpretować je inaczej w obu przypadkach? W takim razie jak? Czy przeciętny użytkownik języka będzie potrafił z pomocą słownika rozstrzygnąć, kiedy w podobnej sytuacji postawić przecinek?

Z wyrazami szacunku,

MB

Szanowna Pani,

we wskazanej regule wystąpił błąd, który został już na stronie WWW PWN-u skorygowany.

We współczesnej polszczyźnie mamy dwa sfrazeologizowane spójniki z podwojonym elementem czy. Zawsze przed drugim czy – na mocy ogólnej reguły mówiącej o powtórzonym spójniku łącznym, rozłącznym i wyłączającym w tej samej funkcji – należy postawić przecinek. Owe dwa spójniki, o których tu mowa, to:

1. czy..., czy... (= ‘zarówno wtedy, gdy..., jak i wtedy, gdy...’), por. np.

  • Czy był zdrowy, czy chory, ćwiczył zawsze (lub: Ćwiczył zawsze, czy był zdrowy, czy chory).
  • Czy szyje, czy sprząta, zawsze jest wesoła (lub: Zawsze jest wesoła, czy szyje, czy sprząta).
  • Czy wchodzi do biura, czy do hotelu, wszyscy jej się przyglądają (lub: Wszyscy jej się przyglądają, czy wchodzi do biura, czy do hotelu).

2. czy (to)..., czy (to, też)... (= ‘bądź..., bądź...; zarówno..., jak i...’), por. np.

  • Badają przyczyny różnych patologii społecznych, czy to alkoholizmu, czy też narkomanii.
  • Spotykali się, czy to w klubie, czy to na kortach.

Przecinek stawiamy też przed powtórzoną partykułą pytajną czy (wprowadzającą pytanie rozstrzygnięcia lub inne wypowiedzenia o postaci pytania, wyrażające różne akty mowy), por. np.

  • Czy już napisałeś, czy jeszcze pracujesz?
  • Czy musimy jutro jechać, czy też możemy zostać w domu?
  • Czy spał, czy udawał, że śpi?
  • Czy zrobisz to sam, czy ci pomóc?

Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego