daleko, czyli znacznie

daleko, czyli znacznie
10.04.2011
10.04.2011
Dzień dobry!
Ostatnio zwrócił moją uwagę zwrot: daleko ważniejszy, np. „Daleko ważniejszy jest jednak problem…”. Czy jest on poprawny?
Pozdrawiam,
Marek
Takie użycie słowa daleko jest znane słownikom, Słownik języka polskiego pod red. Doroszewskiego przytacza przykłady m.in. z Leśmiana, Orzeszkowej i Mickiewicza. Wprawdzie można się spotkać z opinią, że w tym znaczeniu daleko jest nadużywane – tzn. używane zbyt często, kosztem wyrazów synonimicznych (np. o wiele, znacznie) – ale problem z tego rodzaju oceną jest taki, że nie wiadomo, kiedy użycie staje się nadużyciem. Mam więc wrażenie, że kwalifikacja „w tym znaczeniu wyraz nadużywany” sama jest nadużywana.
To oczywiście nie znaczy, że gotów byłbym dać się posiekać za zdanie przytoczone w pytaniu. Poza kontekstem trudno o ocenę intencji nadawcy, ale myślę, że „Dużo ważniejszy jest jednak problem…” to lepsze rozwiązanie.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego