dane adresata

 
dane adresata
26.10.2006
Pisząc oficjalne pismo (np. ofertę) do konkretnej osoby w danej firmie, czy najpierw powinnam napisać grzecznościowo dane osoby, do której kieruję pismo, a dalej nazwę firmy, czy na odwrót?
Nagłówkiem w pismach oficjalnych (listach do instytucji, urzędów itp.) zasadniczo może być albo nazwa firmy, do której się zwracamy, np. Państwowy Zakład Higieny / Dział Zaopatrzenia…, albo funkcja bądź stanowisko osoby, do której się zwracamy, np. Jej Magnificencja / Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Pan Dyrektor Administracyjny / Państwowego Szpitala Klinicznego nr….
Jeżeli natomiast znamy imię i nazwisko (ewentualnie stopień zawodowy, naukowy itp.) osoby pełniącej daną funkcję, elegancko będzie umieścić w nagłówku najpierw imię i nazwisko, a następnie funkcję. Na przykład: Sz. Pan / Dr Antoni Saczewski / Dyrektor Instytutu Geologii / ….
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego