dane

dane
10.10.2007
10.10.2007
Dane mają kwalifikator blp i klika znaczeń opisanych w słownikach. Jest też znaczenie, którego nie znalazłem. Przy porządkowaniu problemu w zadaniach, np. z fizyki, wypisuje się dane i szukane. Znaczeniowo odpowiada to rzeczownikom wiadome i niewiadome, posiadającym liczbę pojedynczą (USJP). Czy w tym znaczeniu można mówić o pojedynczej danej (np. „W tym zadaniu przyśpieszenie jest daną”)?
Znaczenie, o które Pan pyta, jest uwzględnione w słownikach, np. cytowany USJP podaje: „rzeczy, fakty, na których się można oprzeć w wywodach”. To są właśnie dane w zadaniu z fizyki.
Dane nie mają liczby pojedynczej, może dlatego, że łacińskie słowo data 'dane' (w tej formie zapożyczone też np. do języka angielskiego) ma wartość liczby mnogiej. Przykład podany przez Pana można by przeformułować następująco: „W tym zadaniu przyśpieszenie jest wielkością daną” albo „W tym zadaniu przyśpieszenie jest dane”.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego