data scientistka, danolożka, a może mistrzyni danych?

 

data scientistka, danolożka, a może mistrzyni danych?

9.01.2021

Szanowni Państwo,

Koleżanka zawodowo zajmująca się "data science" określiła się jako "data scientistka", co wzbudziło żywą dyskusję. Znający branżę tłumaczą, że to określenie jak najbardziej stosowane w odniesieniu do specjalistek w tej dziedzinie. Jednocześnie stosowanie tego feminatywu wzbudza ogromny opór wielu osób, które twierdzą, że jest to niedopuszczalne. Nie ma dobrego odpowiednika, "analityk danych" zajmuje się czymś innym. Czy można zatem tę "data scientistkę" stosować? Dziękuję.

Mamy tu do czynienia z dwoma oddzielnymi sprawami. Pierwsze zagadnienie jest związane ze zdobywającymi coraz większą popularność feminatywami. Część użytkowników (użytkowniczek) języka chce za ich pomocą wyrażać swoją tożsamość i ma do tego pełne prawo. Inni użytkownicy (użytkowniczki) uznają tego rodzaju konstrukcje słowotwórcze za nacechowane stylistycznie i przez to nie aprobują ich w normie wzorcowej.

Drugie zagadnienie dotyczy kwestii czysto formalnych, czyli reguł, wedle których tworzy się systemowo feminatywy. Rzeczywiście, wiele z nich powstaje przez dodanie formantu -ka do formy uznawanej za męską (a de facto dwurodzajowej). Ale zazwyczaj nie dodaje się tego sufiksu do niespolszczonego zestawienia zapożyczonego z języka obcego (w tym wypadku z angielszczyzny). W szczególności nie do zaaprobowania jest formacja słowotwórcza scientistka, mamy bowiem – pochodzący od tego samego źródłosłowu – spolszczony wyraz scjentystka. Lecz także wyrażenie data scjentystka nie będzie godne polecenia. Cóż zatem począć?

Polskim ekwiwalentem określenia data science jest danologia. Na polskich uczelniach tworzy się już specjalności o tej nazwie. Osobę zajmującą się danologią nazwiemy – pozostając w zgodzie z polskim systemem słowotwórczym – danologiem, od którego to rzeczownika możemy utworzyć feminatyw: danolożka.

Jest jeszcze inna możliwość. Niekiedy osobę zajmującą się data science nazywa się w polszczyźnie mistrzem danych. Potencjalna forma żeńska to: mistrzyni danych.

Czas pokaże, która z form ostatecznie przyjmie się w języku.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego