depresyk?

depresyk?
25.02.2011
25.02.2011
Szanowni Państwo,
Powstała grupa „Anonimowych Depresantów” (jak Anonimowych Alkoholików). Jak nazwać chorych na depresję? Takie wyrazy tworzone są przyrostkiem -ik (paranoik, alkoholik) lub -ista (kokainista). Depresant brzmi źle i oznacza w farmakologii substancję działającą depresyjnie. Łac. -ant mamy z imiesłowu czynnego, a ktoś chory na depresję jej podlega, a nie „czyni”. Od łacińskiego depressus byłoby depres, jak kompres, profes, regresDepresyk? Depresista?
Z poważaniem,
Ł.Bielecki
Wiele nazw osób cierpiących na jakąś chorobę ma zakończenie na -yk lub -ik, w Wielkim słowniku wyrazów bliskoznacznych PWN w haśle chory można ich znaleźć 25. Ten typ słowotwórczy ma zdecydowaną przewagę nad innymi, nazwa depresyk jest więc pod pewnym względem uzasadniona. Niestety, wśród rzeczowników na -esja bodaj żaden nie ma odpowiednika osobowego na -esyk, a najbliższe depresji rzeczowniki na -presja są podstawą nazw agentywnych na -ant (np. immunosupresant) lub -or (np. opresor, dekompresor), nazw obiektowych zaś nie tworzą chyba wcale. Proponuję, żeby zasięgnął Pan opinii wśród lekarzy. Moje poszukiwania adekwatnej nazwy dla osób cierpiących na depresję na razie nie przyniosły dobrego rezultatu.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego