długo działające i krótko działające

długo działające i krótko działające
23.09.2004
23.09.2004
Szanowni Państwo!
Od jakiegoś czasu pracuję jako redaktor w wydawnictwie medycznym. W wielu publikacjach pojawiają się wyrażenia: długodziałające i krótkodziałające beta2mimetyki (typ leków przeciwalergicznych). Mam pytanie: jaka jest pisownia wyrazów: długodziałające i krótkodziałające? Łączna czy oddzielna? Zaznaczam, że nigdy nie znalazłam wypowiedzi, w której pojawiłoby się: beta2mimetyki działające krótko albo beta2mimetyki działające długo.
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Anna Durajska
Pisownię reguluje zasada [134] Nowego słownika ortograficznego PWN. Zgodnie z nią „wyrażenia, w których pierwszy człon jest przysłówkiem, a drugi jest imiesłowem odmiennym lub przymiotnikiem określanym przez ten przysłówek, traktuje się jako zestawienia i pisze rozdzielnie”. W związku z tym powinniśmy pisać długo działające i krótko działające.
Istnieją pewne wyjątki od tej zasady. Są to wyrażenia wskazujące na trwałą, a nie doraźną właściwość obiektu, np. jasno widzący ‘ktoś, kto wyraźnie dostrzega coś’ – jasnowidzący ‘jasnowidz’, wszystko wiedzący ‘ktoś, kto wie na jakiś temat wyjątkowo wiele’ – wszystkowiedzący ‘mądry’.
Podane przez Panią przykłady powinny być zapisywane rozłącznie, nie można jednak wykluczyć, że z czasem dojdzie do scalenia się składników podanych wyrażeń (do tego doprowadzić może częste używanie ich w terminologii), a w konsekwencji uzasadnienie znajdzie pisownia łączna.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego