do czy na?

do czy na?
11.05.2007
11.05.2007
Szanowni Państwo!
Czy istnieje zasada, która mówi o formie określenia lokalizacji w przypadku miejscowości (miast, wiosek) oraz rejonów miast czy dzielnic? Chodzi o poprawne sformułowanie: w Dojlidach czy na Dojlidach (dzielnica Białegostoku)?
Pozdrawiam
Z nazwami dzielnic miast zwykle tworzymy wyrażenia z przyimkiem na (na Mokotowie, na Bielanach, na Ołbinie), a więc powinno być na Dojlidach.
Nie jest to jednak rygorystycznie przestrzegana zasada, a chwiejność form spotyka się szczególnie często w wypadku nowych dzielnic, które wcześniej były odrębnymi miejscowościami, np. do Wilanowa, na Wilanów.
Oznacza to, że do formy w Dojlidach trzeba się odnieść tolerancyjnie, ale w razie wątpliwości najlepiej wybrać konstrukcję na Dojlidach.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego