do wiadomości Pani Kowalskiej

 
do wiadomości Pani Kowalskiej
4.12.2011
2 października 2011 udzielili Państwo odpowiedzi, że pisownia wielką literą formy grzecznościowej pan, w przypadku gdy chodzi o osobę trzecią, a nie o adresata pisma, jest nieuzasadnione (przykład: „Skontaktował się ze mną w tej sprawie pan Jan Nowak”). Spotykam się z użyciem wielkiej litery w korespondencji mailowej, kiedy list wysyłany jest również do wiadomości osoby, o której mowa w treści: „Przesyłam treść maila również do wiadomości Pani Kowalskiej”. Czy takie użycie jest uzasadnione?
Tak, jest uzasadnione. Jeśli chodzi o sposoby pisania o osobach trzecich, to odstępstw od standardowego pisania o nich przy użyciu małej litery (dotyczy to form pan, pani, państwo; inaczej należy postąpić z formami on, ona, oni, one) jest wiele. Uzależnione są one od relacji łączących nadawcę, odbiorcę i osobę trzecią. Relacje te mogą być nieraz skomplikowane – gdy na przykład nadawca jest wobec osoby trzeciej w stosunku kilkustopniowej zależności, wobec odbiorcy tylko w relacji na pan/pani, a odbiorca jest z osobą trzecią w stosunkach przyjacielskich, zażyłych. Wówczas nadawca powinien w liście napisać Pan Profesor Kowalski, a odbiorca – inicjując korespondencję – może napisać po prostu prof. Kowalski (ale nie Jurek, Maciej itp.). Odpowiadając zaś na list zawierający wielkie litery, elegancko się zachowa, postępując podobnie.
W opisanej przez Pani (Pana) sytuacji, gdy osoba, o której mowa (osoba trzecia), otrzyma do wiadomości list, w którym o niej się pisze przy użyciu wielkiej litery – zawsze oznaczającej szacunek – na pewno będzie jej miło, a nadawca da świadectwo dobrego wychowania, co w naszej kulturze jest wartością.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego