dokończyć

dokończyć
17.03.2003
17.03.2003
Czy czasownik dokończyć ma wariantywną łączliwość składniową? Jak zatytułować notatkę opisującą śmierć człowieka, który zmarł z powodu wyziębienia organizmu: „Mróz dokończył zbrodnię” czy „Mróz dokończył zbrodni”?
Wariancja czasownika dokończyyć jest ograniczona do nazw czynności: „Malarz dokończył obraz”, ale „Dokończył malowania” lub „Dokończył malowanie”. Swoją notatkę może Pan więc zatytułować na dwa sposoby.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego