dr hab. n. XYZ, mgr szt. Jan Kowalski

dr hab. n. XYZ, mgr szt. Jan Kowalski
13.05.2020
13.05.2020
Mam pytanie dotyczące skrótów stopni naukowych i tytułów zawodowych przed moim nazwiskiem. Ukończyłem Akademię Muzyczną (stąd mgr sztuki, jednolite studia magisterskie), a równocześnie Uniwersytet (na kierunku Informatyka, kolejny mgr, także jednolite studia magisterskie).
Następnie uzyskałem stopień naukowy doktora nauk technicznych, a później doktora habilitowanego na Politechnice. Aktualnie zapisuję „dr hab.” przed imieniem i nazwiskiem, „pomijając” niejako magistra sztuki. Czy mogę go uwzględnić, pisząc – nie wiem – „dr hab., mgr”? Może to wyglądać dziwnie, ale z drugiej strony – takie mam wykształcenie…
Rzeczywiście, osoby, które kończyły różne kierunki studiów oraz zdobywały kolejne stopnie i tytuły naukowe albo w zakresie sztuki w obrębie różnych dziedzin oraz dyscyplin nauki i sztuki, łączą informacje o swoim wykształceniu w formie różnorodnych kombinacji skrótów, por. np.
dr hab. n. med., inż. Dorota Bartusik-Aebisher
dr n. o kult. fiz., mgr inż. mech. med. Elżbieta Ostrowska
dr n. o zdr. specj. rehab. Teresa Sadura-Sieklucka
dr n. o zdr., mgr piel. Olga Dembicka
prof. dr hab. n. med. i o zdr., dr. hab. n. ekon. Marcin Czech
prof. dr hab. n. med. i o zdr., mgr zarz. Piotr H. Skarżyński
prof. dr hab. n. med., mgr n. techn., inż. chemik Mieczysława Miklaszewska
prof. dr hab. n. o kult. fiz., dr n. med. Janusz Nowotny
prof. zw. n. tech., dr hab. n. fiz., inż., lek. med. Halina Podbielska
Należy zauważyć, że w takich wypadkach zazwyczaj do tytułu i/lub stopnia naukowego (prof. dr hab., dr hab. lub dr) dodawana jest skrótowa informacja o dziedzinie naukowej lub artystycznej, w której zakresie został przyznany tytuł i/lub stopień, a do tytułu zawodowego (np. mgr, inż.) dodawana jest informacja o ukończonym kierunku studiów lub specjalności.
Zapis typu: dr hab. n. XYZ, mgr szt. Jan Kowalski zapewne błędem nie będzie.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego