dr po polsku

dr po polsku
28.12.2007
28.12.2007
Dzień dobry. W języku amerykańskim skrót dr zapisuje się dr. (z kropką). Czy jeślibyśmy dokonali przetłumaczenia na język polski dowolnego amerykańskojęzycznego artykułu z tytułem doktora zapisanego z kropką na końcu, to należałoby zastosować się do naszych zasad ortografii (które to stoją w sprzeczności z obcą ortografią), czy też zachować zapis zgodny z oryginałem?
Dziękuję.
Tłumacząc na jakiś język, stosujemy się do obowiązujących w nim zasad pisowni. Angielskie Dr. Johnson zapiszemy więc po polsku dr Johnson – bez kropki i małą literą, gdyż w polszczyźnie rzadziej niż w języku angielskim skróty tytułów zawodowych czy naukowych pisane są od wielkiej litery. Kropka po dr w polskim tekście może pojawić się tylko wtedy, gdy skrót nie zawiera ostatniej litery (np. gabinet dr. Johnsona) lub gdy po skrócie przypada akurat koniec zdania. Gdyby obie te możliwości zachodziły jednocześnie, to kropki oczywiście nie podwajamy.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego