drzwi a drzewo

 
drzwi a drzewo
11.01.2010
Interesuje mnie wymowa słowa drzwi. Dla większości słów z nagłosową grupą drz słowniki poprawnościowe podają wymowę wzorcową [d-ż] i potoczną [dż-ż], uznając za błędny wariant [dż]. Ku mojemu zdziwieniu WSPP podaje zupełnie odwrotny wzorzec ortofoniczny dla słowa drzwi: [dżwi], pot. [dż-żwi], nie: [d-żwi]. Z czego wynika ta nieregularność i czy aby na pewno wymowę regularną [d-żwi] należy uznać za hiperpoprawną? Dodam, że prof. Bańko w poradzie nr 5684 opowiedział się właśnie za wymową regularną.
Zespół liter drzw jest wymawiany trojako: pedantycznie [d-ż-v], a swobodnie [dż-ż-v] lub [dż-v] (dla jasności rozdzieliłem kreskami głoski). Zarówno więc wymowa [d-ż-v'-i], jak i wymowa [dż-ż-v'-i] bądź [dż-v'-i] jest poprawna. Uproszczenie fonetyczne widoczne w ostatnim zapisie jest dopuszczalne jednak tylko wtedy, gdy grupa drzw znajduje się przed spółgłoską. Możemy więc powiedzieć [dż-v'-i], ale nie [dż-e-v-o].
Z tych trzech wariantów, jak Pan zwrócił uwagę, słownik nie akceptuje wymowy [d-ż-v'-i]. Nie umiem powiedzieć dlaczego i obawiam się, że jest to wynik pomyłki. Analogiczna grupa spółgłosek występuje w wyrazach trzmiel i trznadel, ale te w wymienionym słowniku mają wymowę trojaką, tzn. wariantu [t-sz-m'-j-e-l] ani [t-sz-n-a-d-e-l] nie uznaje się tu za błąd.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego