dwa pytania

 
dwa pytania
16.06.2012
Czy poprawna jest konstrukcja: „Prowadząc obserwację, zauważono, że...”? Czy sprawozdanie może mieć formę pisaną, czy pisemną?
Dziękuję za odpowiedź.
Przytoczona konstrukcja jest poprawna, a sprawozdanie może mieć formę pisemną, raczej nie pisaną (połączenie forma pisana nie jest nielogiczne, ale jest rzadkie, słabo utrwalone w zwyczaju językowym).
Przypominamy o zasadzie: w jednym liście jedno pytanie.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego