dwukropki

dwukropki
24.03.2006
24.03.2006
Czy można w jednym zdaniu użyć trzech dwukropków do wprowadzania wyliczeń? Książka Intepunkcja na co dzień tego zabrania. W zdaniu, o które chodzi, nie da się zastąpić dwóch dwukropków myślnikami, ponieważ są to wyliczenia równoważne, stosowane przed wyliczeniem utworów literackich. Co więc należy zrobić w takiej sytuacji?
Z informacji zawartych w pytaniu można się domyślić, że chodzi o wielopiętrową listę wyliczeniową z kolejnymi elementami upodrzędnionymi, wprowadzanymi po dwkropkach, np. listę o poniższym schemacie:
Lista A:
    podlista AA:
        a) punkt 1,
        b) punkt 2:
                - podpunkt a,
                - podpunkt b,
        c) punkt 3,
    podlista AB.

Gdyby zdanie, o którym mowa w pytaniu, miało rzeczywiście taką konstrukcję, to – w drodze wyjątku – można by je było uznać za dopuszczalne. Należy wszakże zaznaczyć, że wyliczenia nie powinny być zasadniczo większe niż dwu-, trzystopniowe. Wyliczenia co najmniej dwustopniowe powinny być rozbite na osobne akapity, by hierarchizacja treści była dla odbiorcy łatwa do odczytania. Tworzenie wielostopniowych wyliczeń, które przypominają „kompozycję szkatułkową”, zamiast ułatwić może utrudnić odbiór treści. Warto zatem zawsze rozważyć możliwość całkowitego przeredagowania tekstu tak, by nie upychać w jednym zdaniu – nawet rozbitym na akapity – zbyt wielu elementów treściowych. Błąd taki popełnili przed laty legislatorzy, którzy jeden z paragrafów ustawy o podatku VAT zapisali w postaci jednego zdania rozbitego na ponad 100 akapitowych podpunktów.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego