dzielenie wyrazów

 
dzielenie wyrazów
12.07.2001
Jak dzielić wyrazy, w których występują zgrupowania spółgłosek, np.:
1. rybołówstwo: rybołów-stwo, rybołóws-two czy jeszcze inaczej?
2. przywłaszczyć: przyw-łaszczyć, przy-właszczyć? Dziekuję, pozdrawiam.
To historia na dłuższą opowieść. W zasadzie grupę spółgłosek można dzielić dowolnie, ale istnieje kilka wyjątków:
1. Obligatoryjny jest podział na granicy rodzimego przedrostka, np. przy-właszczyć, nie przyw-łaszczyć, oraz między członami wyrazu złożonego z cząstek rodzimych lub dobrze przyswojonych, np. paro-statek, nie paros-tatek.
2. Zalecany jest podział na granicy obcego przedrostka, np. trans-lokacja raczej niż tran-slokacja, oraz między członami wyrazów złożonych z cząstek obcych, np. techno-krata raczej niż technok-rata.
3. Zalecany jest także podział na granicy przyrostka (rodzimego lub obcego), np. rybołów-stwo raczej niż rybołóws-two.
4. Należy unikać dzielenia, w którym grupa głosek przenoszona do następnego wiersza nie występuje na początku żadnego wyrazu, np. niezręcznie jest dzielić Tu-rcja, gdyż żadne słowo polskie nie zaczyna się od -rcja - lepiej podzielić Tur-cja. W szczegolności należy rozdzielać podwojone spółgłoski, np. kon-ny, nie ko-nny.
Zachęcamy do lektury reguł dzielenia wyrazów w słownikach ortograficznych lub hasła dzielenie wyrazów w Słowniku wyrazów kłopotliwych PWN.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego