dżinizm albo dźinizm

dżinizm albo dźinizm

17.02.2024
17.02.2024

Szanowna Poradnio Językowa PWN,

jak wymawia się słowo dźinizm? Problematyczna jest sylaba „dźi” i nie mimo wielokrotnych prób, nie jestem w stanie wypowiedzieć tego bardziej miękko niż "dzi"? Chyba że tam po prostu jest coś w rodzaju przedłużonego „i”, czyli „dziiii'nizm” (dwie sylaby).

I czy dźinizm to to samo co dżinizm? Jeżeli tak, to dlaczego pojawia się tak karkołomny i niezrozumiały zapis jak dźinizm? Zaznaczam, że to jest już spolszczone słowo, które, na moje ucho, w oryginale wymawia się „dziejna darma”, o ile wierzyć syntezatorom mowy. Dlatego trudno mi zrozumieć dlaczego, zostało ono spolszczane jako dźinizm, a nie dzinizm, dżinizm czy dziejnizm.

Pozdrawiam

HMM

System religijny i etyczny utworzony w Indiach ok. VI w. p.n.e., który nie uznaje autorytetu Wed i głosi wiarę w sumowanie się uczynków w dotychczasowych inkarnacjach, to dżinizm (oboczna pisownia: dźinizm). Pisownię dżinizm zaleca Wielki słownik ortograficzny PWN. Oboczną pisownię dźinizm – zgodną z zasadami najpopularniejszej współcześnie polskiej transkrypcji sanskrytu – można spotkać m.in. Wielkim słowniku wyrazów obcych PWN oraz w Encyklopedii PWN. Obie pisownie należy uznać za równie poprawne.

Formę dżinizm wymawiamy jako [ǯʹĩńism̦] (w nagłosie zmiękczona głoska [ǯʹ] jak w wyrazie dżin [ǯʹĩn]), a formę dźinizm – jako [ʒ́ĩńism̦] (dwie pierwsze głoski tego wyrazu trzeba wymawiać tak, jak w wyrazie dziś [ʒ́iś], nazalizacja samogłoski [i] pojawi się sama w wyniku następstwa spółgłoski nosowej).

Zapis dźinizm jest – jak zaznaczyliśmy – efektem konwencji związanej z transkrypcją. Gdyby hipotetycznie przyjąć inną konwencją transkrypcji, według której omawiany tu wyraz byłby w języku polskim zapisywany jako dzinizm, to dalej wymawialibyśmy go jako [ʒ́ĩńism̦]. Kreskowanie spółgłoski palatalnej przed samogłoską [i] niczego tak naprawdę nie zmienia w wymowie. Do XVIII w. w polskich drukach obowiązywał powszechnie zwyczaj kreskowania spółgłosek palatalnych w takich kontekstach, por. np. dawne formy źima, spowiedźi, oszczędnośći.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego