dzisiaj, nie dzisiej

dzisiaj, nie dzisiej
16.10.2007
16.10.2007
Dlaczego coraz więcej osób mówi dzisiej zamiast dzisiaj? Czy ta forma w języku ogólnym jest dopuszczalna?
Pisownia dzisiej jest błędna, analogiczna wymowa też nie znajduje uznania w słownikach poprawnej polszczyzny, choć jest artykulacyjnie uzasadniona (między wysokimi głoskami [ś] i [j] samogłoska [a] ulega podwyższeniu, co może ją upodobnić do [e]). Inny czynnik oprócz wymowy, który może skłaniać do błędnej pisowni, to zakończenie przymiotnika dzisiejszy.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego