e-Biznes

e-Biznes
4.09.2002
4.09.2002
Jak należy przetłumaczyć eBusiness Center? Centrum eBiznesu czy Centrum eBiznesowe? Czy pomiędzy e i B (b) należy wstawić łącznik?
Poprawne są obydwa przekłady – angielskie eBusiness w podanej nazwie jest przydawką, którą możemy w tym kontekście zastąpić polską przydawką rzeczowną (dopełniaczową), jak w nazwie Centrum e-Biznesu, lub przymiotną, jak w Centrum e-Biznesowe. Wybrałbym jednak nazwę Centrum e-Biznesu, gdyż jest nieco krótsza, a to w przypadku nazwy instytucji nierzadko okazuje się istotne. Ponadto można się odwołać do zwyczaju językowego – w podobnych nazwach, gdy składają się tylko z dwu wyrazów, częściej spotykamy przydawkę rzeczowną, np. Centrum Kultury, Centrum Pediatrii.
W tekstach anglojęzycznych częsta jest pisownia wyrazów z e- (czyli ‘elektroniczny’) bez łącznika, proszę jednak wstawić ten znak pomiędzy e i B (b), gdyż będzie to zgodne z tendencją przeważającą w języku angielskim, polskim zwyczajem językowym i rozstrzygnięciami naszych słowników.
Rozumiem, że decyzja co do wielkiej litery w nazwie została już podjęta, toteż pominę ten problem.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego