e-mail i wyrazy grzeczności

e-mail i wyrazy grzeczności
10.10.2003
Szanowny Panie!
Odpowiadając na list o spoiler/ spojler, zadał Pan pytanie odnośnie pisania (zapewne i wymowy) słowa e-mail (mejl).Zastanawia mnie, dlaczego po polsku ma to być mejl, a nie e-mejl lub jeszcze lepiej i-mejl (imejl). Czemu opuszczona została litera e, świadcząca o liście elektronicznym, a nie zwykłym?
Z Poważaniem
Artur Nowakowski

P.S. Czy zaczynając list, powinno stawiać się wykrzyknik (Witam!, Szanowny Panie!)? Która pisownia jest poprawna: Z Poważaniem czy Z poważaniem?
Forma mejl świadczy o dobrym przyswojeniu tego wyrazu przez polszczyznę, co oczywiście wynika z popularności poczty elektronicznej. Literę e zachowaliśmy w nazwie oryginalnej, która zresztą jest też trochę „oswojona”, bo przecież się odmienia. Mamy więc wybór między oficjalnym e-mailem i potocznym mejlem. Na coś trzeba się zdecydować: kompromisowy e-mejl nie bardzo mi się podoba, i-mejl oraz imejl jeszcze mniej. Powinniśmy jednak pamiętać, że są to formy potoczne, a język potoczny w mniejszym stopniu podlega normalizacji i rządzi się sam. Wynalazczość językowa i potrzeba ekspresji są w nim nie mniej ważne niż utarty zwyczaj.
Nagłówek listu możemy zamykać wykrzyknikiem lub przecinkiem. W tym drugim wypadku następne zdanie powinno się zasadniczo zaczynać małą literą, co jednak wielu osobom wydaje się dziwne i wolą one zaczynać wiersz wielką literą po przecinku, jak to bywa w poezji. Inne osoby z kolei zwyczaj ten krytykują.
Formułę Z poważaniem piszemy tak, jak tu ją przytoczyłem, a więc z małym p. I to nawet, gdy bardzo kogoś poważamy.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego