edytorski ewenement

edytorski ewenement
15.05.2013
15.05.2013
Dzień dobry!
Opracowuję tekst medyczny tłumaczony z języka angielskiego, w którym przy konkretnym zdaniu (słowie) zamieszczone są odnośniki do przypisów i – o zgrozo! – jest ich wiele! Taka ilość odnośników powoduje przesunięcie kropki kończącej zdanie, co wygląda dziwacznie (np.: „…niż z powodu katarakty i jaskry razem wziętych7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17”). W dodatku cyfry odnośników nie są cyframi kolejno po sobie następującymi, więc nie mogę zastosować myślnika między cyframi, by skrócić zapis. Co mogę zrobić?
Opisany przypadek to swego rodzaju edytorski ewenement. Jeśli w ogóle grupuje się odsyłacze, to zazwyczaj w samym przypisie, a nie w tekście zasadniczym publikacji. Czyni się tak w sytuacji, gdy identyczne objaśnienie dotyczy kilku występujących kolejno po sobie na jednej stronicy przypisów, por.
1, 2, 3 Zob. rozdz. 7, ćw. VII.

Nie wiem, czemu służy opisane przez Panią grupowanie odnośników w tekście zasadniczym. Być może w kolejnych przypisach, np. o charakterze rzeczowym, omawiane są osobno różne aspekty tego samego zagadnienia. Niezależnie od tego jedynym sposobem na skrócenie omawianego zapisu jest ujmowanie kolejnych przypisów w zakresy (od – do) łączone dywizem bez spacji, a w przypadku odnosników numerowych niewystępujących kolejno separowanie ich kropką bez spacji. Powołany w pytaniu przykład wyglądałby następująco: „ …niż z powodu katarakty i jaskry razem wziętych7-9.12.14-17”. Zapis liczący ze spacjami 27 znaków został skrócony o ponad połowę.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego