emiter i emitor

 
emiter i emitor
18.06.2004
Jak należy mówić na urządzenie czy przedmiot emitujący (wydzielający) zanieczyszczenia do przyrody: emiter czy emitor?? Oba słowa pochodzą od słowa emisja. W książkach dotyczących ochrony środowiska występuje jedynie emiter, natomiast w inspektoracie powiadomiono mnie, że używają jedynie słowa emitor. Piszę pracę magisterską i nie wiem, której formy mam użyć, obie wydają się być poprawne.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem – Wojciech Gruszka
Uniwersalny słownik języka polskiego podaje, że emitor to ‘zakład przemysłowy zanieczyszczający atmosferę’. I choć obydwa słowa wywodzą się z wyrazów emitować i emisja, najlepiej odróżniać emiter, czyli ‘elektrodę tranzystora oraz substancję emitującą promieniowanie’ od emitora.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego