employerbrandingowy

employerbrandingowy

9.04.2024
9.04.2024

Dzień dobry,

jak prawidłowo utworzyć przymiotnik od takich zwrotów, jak np. employer branding? Czy właściwa forma to employerbrandingowy, a może employer brandingowy?

Z poważaniem

Agnieszka

Od anglojęzycznego zapożyczenia leksykalnego employer branding (w zn. ‘działania przedsiębiorstwa mające na celu zbudowanie jego wizerunku jako pracodawcy’) utworzono już na polskim gruncie przymiotnik z sufiksem -owy. W takich wypadkach obowiązuje nas pisownia łączna, por. np.

  • Aplikowanie spontaniczne, czyli employerbrandingowy test dla pracodawcy.
  • Budżet rekrutacyjny i budżet employerbrandingowy (EB) to dwa odrębne, ale powiązane ze sobą elementy
  • Przyjęło się uważać, że event employerbrandingowy powinien być zorganizowany z pompą, a więc musi angażować duże środki.
  • Skuteczny, zachęcający i bardzo opłacalny pomysł to film employerbrandingowy.
  • Wykorzystaj potencjał employerbrandingowy i zyskaj przewagę konkurencyjną.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego