en masse

 
en masse
17.11.2008
Jak używa się słów en masse? Według słownika znaczy to tyle, co 'w wielkiej ilości, w masie'. Czy można powiedzieć, że „dotacje są jedynie kroplą en masse potrzeb”? Czy przeciwnie – en masse mówi o sytuacji, dla określenia której nie starcza już samotrzeć, samosiódm czy nawet samodziesiąt?
Najlepszym źródłem informacji o użyciu słów są korpusy językowe, dlatego cytuję kilka wyimków z korpusu PWN. Wyimki te pochodzą z wersji pełnej korpusu, dostępnej w wydawnictwie, ale mam nadzieję, że w wersji internetowej dostępne są te same lub inne, równie dobre przykłady.
  • (…) niechaj Proudhon wezwie kobiety i mężczyzn do powstania en masse przeciwko przesądom (…) (P. Laskowski, Szkice z dziejów anarchizmu)
  • (…) decyzja ONZ z 1947 r. o podziale Palestyny na część żydowską i arabską została en masse poparta zarówno przez ruch komunistyczny i socjaldemokratyczny, jak też przez część radykalnej lewicy. (Przegląd)
  • Może poszczególne gminy, poszczególne gniazda wypowiadały się przeciwko granicy na Odrze i Nysie, nie sądzę jednak, by wszyscy en masse przechodzili na pozycje anty. (T. Torańska, Oni).

Jeśli chodzi o Pana przykład, to doszło w nim to pomylenia składników frazeologizmu. Można powiedzieć, że „dotacje są jedynie kroplą w morzu potrzeb”.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego