ergotrofia i etiotrofia

 
ergotrofia i etiotrofia
5.07.2006
Szanowni Państwo!
Próbowałem znaleźć znaczenie słów ergotrofia i etiotrofia w różnych źródłach, bez skutku. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie ich znaczenia.
Z poważaniem,
Jan Łagodowski.
Szanowny Panie Janie!
Słowa, o których znaczenie Pan pyta, nie są mi znane, w moich domowych słownikach też ich nie znalazłem. Są to z pewnością terminy jakiejś nauki, która zna je i stosuje. Można wszelako domniemywać o ich znaczeniu z ich struktury i z pochodzenia członów, z których się składają. Wszystkie trzy człony: ergo-, etio- i -trofia pochodzą z greckiego, odpowiadają im słowa ergon ('trud'), aitia ('przyczyna') i trophe ('żywienie, karmienie'). Pierwsze zatem słowo zapewne odnosi się do jakichś związków żywienia się i pracy, podczas gdy drugie być może odnosi sie do relacji przyczynowych związanych z żywieniem się. Niestety nic więcej na temat znaczenia tych interesujących słów nie jestem w stanie bez bardziej szczegółowych studiów powiedzieć.
Pozdrawiam
Jerzy Bralczyk, prof., UW i WSPS
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego