exemplum

exemplum
2.03.2014
2.03.2014
Dzień dobry!
Proszę odpowiedzieć na pytanie: czy wyraz egzemplum jest tylko fonetycznym wariantem łacińskiego słowa exemplum (tzn. przykład), czy może jednak występuje również w takiej formie w pisowni? Proszę także o odmianę tego wyrazu przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej.
Pozdrawiam
Rafał Kowalski
Exemplum ma w polszczyźnie pisownię łacińską, ale wymowę francuską, z dźwięcznym [gz]. W pisowni fonetycznej występuje bardzo rzadko, a w słownikach wcale, dlatego takiej pisowni nie polecam.
Jeśli chodzi o odmianę, to jest ona typowa dla zapożyczonych rzeczowników na -um: w liczbie pojedynczej wszystkie formy wyglądają tak samo, a w liczbie mnogiej przyjmują końcówki -a, -ów, -om, -ami, -ach. Wzorem odmiany dla exemplów mogą być więc np. technika.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego