fitografia

fitografia

20.11.2023
20.11.2023

Co to jest fitografia, i jaki ma związek z fotografią?

Fitografia to dział botaniki zajmujący się systematyką oraz opisem świata roślin. W anglojęzycznej humanistyce pojęcie phytographia (pol. fitografia) jest ponadto stosowane w analizach utworów literackich, które zawierają opisy roślin.

Rzeczowniki fitografia i fotografia mają wspólny, pochodzący z greki morfem leksykalny: -γραϕίᾱ, trb. -graphíā. Stanowi on drugi człon wielu wyrazów złożonych. Wskazuje na ich związek znaczeniowy z ‘pisaniem, zapisem, ilustracją, opisywaniem czegoś, nadawaniem czemuś formy’, por. też: biografia, faktografia, historiografia, epistolografia.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego