fragmentacja czy fragmentaryzacja?

fragmentacja czy fragmentaryzacja?
14.10.2013
14.10.2013
Szanowna Poradnio,
w mediach w analizie struktury widowni spotykam się pojęciem fragmentaryzacja. Jak należałoby zjawisko rozproszenia widzów nazwać: wspomnianą fragmentaryzacją czy fragmentacją? Czy pojęcia możne stosować na zasadzie synonimów?
Zgodnie z Global Media Journal – Polish Ed., cyt.: „Fragmentaryzacja, zwana także fragmentacją, od ang. fragmentation” (za: Fragmentaryzacja w mediach: proces i narzedzie, J. Mikułowski-Pomorski). Czy na pewno te dwa słowa znaczą to samo?
Wielki słownik wyrazów obcych PWN wskazuje na pewną róznicę: fragmentacja to „podział całości na odrębne części”, a fragmentaryzacja to „ujęcie czegoś w sposób fragmentaryczny”. Informatycy mówią o fragmentacji, a nie fragmentaryzacji dysku, co jest zgodne ze stanowiskiem słownika. Z drugiej strony jednak liczne cytaty z fragmentaryzacją, które znalazłem, ilustrują nie tylko znaczenie słownikowe, ale i to, które słownik przypisuje fragmentacji. W pewnym zakresie więc formy te rywalizują i – wspierając definicje słownika jako próbę podziału ich „kompetencji” – możemy się tylko przyglądać, która w tej rywalizacji zwycięży. Za fragmentaryzacją przemawia związek z utrwalonym w polszczyźnie przymiotnikiem fragmentaryczny, całkiem możliwe więc, że będzie ona zwiększać swoją obecność w języku kosztem fragmentacji.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego