gallo- czy galo-?

gallo- czy galo-?
2.09.2008
2.09.2008
W słownikach Doroszewskiego, Kopalińskiego, wyrazów obcych PIW-u z 1959 są wyrazy galomania, galoman, galofob. Tymczasem http://so.pwn.pl/ i inne nowe słowniki PWN-u podają wszystkie te wyrazy wyłącznie pisane przez ll, bez obocznego wariantu przez l (choć nadal przez jedno l: galo-italski, galicyzm). Skąd te rozbieżności i jak ocenić pisownię (jednak) galofob?
Myślę, że różnice w pisowni wynikają z różnej oceny przyswojenia wymienionych wyrazów. Niektóre starsze słowniki miały tendencję do zbyt szybkiego polszczenia wyrazów zapożyczonych (symbolem tych dążeń była długo faworyzowana w słownikach forma dżez). Dziś jesteśmy ostrożniejsi albo – jak kto woli – bardziej „europejscy” i pozostawiamy formę obcą, jeśli taka przeważa w uzusie. Tyle o zasadzie. Ocena poszczególnych wyrazów wymagałaby oczywiście dłuższego komentarza.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego