ginekolog(-)onkolog

ginekolog(-)onkolog

26.09.2022
26.09.2022

Który zapis jest poprawny: „ginekolog-onkolog” czy „ginekolog onkolog”?

Odpowiedź nie jest niestety jednoznaczna. W polszczyźnie z łącznikiem pisze się zestawienia rzeczownikowe o członach równorzędnych, które oznaczają równoważne funkcje danej osoby. A zatem formą ginekolog-onkolog powinien się posługiwać lekarz, który ma dwie równorzędne specjalizacje lekarskie, np. w zakresie położnictwa i ginekologii oraz onkologii klinicznej. Jeśli natomiast lekarz z tytułem specjalisty w położnictwie i ginekologii odbędzie szkolenie specjalizacyjne oraz złoży stosowny egzamin w zakresie ginekologii onkologicznej, która jest specjalizacją szczegółową w obrębie ginekologii, stanie się ginekologiem onkologiem. Ten typ zestawienia rzeczownikowego ma pisownię rozdzielną, ponieważ drugi człon zestawienia pełni w nim funkcję określenia członu pierwszego. Stwierdza, że mamy do czynienia z lekarzem zajmującym się diagnostyką i leczeniem nowotworów, ale w kontekście członu pierwszego oznacza, że dotyczy to wyłącznie obszaru żeńskich narządów płciowych i gruczołu sutkowego, czyli obszaru właściwego dla ginekologii. W odróżnieniu od onkologa klinicznego ginekolog onkolog nie może się zajmować diagnostyką, profilaktyką i leczeniem innych typów nowotworów niż ginekologiczne.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego