godzina w ogłoszeniu

godzina w ogłoszeniu
30.10.2012
30.10.2012
Chciałbym się dowiedzieć [czegoś] na temat poprawności wskazywania terminu i ram czasowych dotyczących odbywania się danego wydarzenia. Który z zapisów stosowanych np. w zaproszeniu czy ogłoszeniu jest prawidłowy: „Spotkanie odbędzie się w dniu 3 września 2012 r. o godz. 17.00”, „Spotkanie odbędzie się w dniu 3 września 2012 r. od godz. 17.00”? Proszę, żeby Państwo odnieśli się do fraz o godz. (akcentowanie punktu czasowego) i od godz. (akcentowanie ram czasowych bez określenia chwili zakończenia).
Gdyby chodziło tylko o wskazanie godziny, najlepiej byłoby napisać: „Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00”. Jeżeli trzeba wskazać ponadto dzień lub miejsce, można poradzić sobie np. tak: „Spotkanie odbędzie się w dniu 3 września 2012 r., początek o godz. 17.00”. Obie te możliwości podaję na wypadek, gdyby uznał Pan, że „Spotkanie odbędzie się (…) o godz. 17.00” to sformułowanie nielogiczne, gdyż godzina 17.00 wyznaczona jest co do sekundy, a spotkanie na pewno potrwa dłużej. W sumie jednak – zostawiwszy na boku logikę – nie ma powodu gniewać się na pierwsze z dwóch zdań przytoczonych w pytaniu: tak właśnie formułuje się informację w zaproszeniach. Drugie zdanie natomiast budzi większe wątpliwości, gdyż mówi o spotkaniu, na które zapewne nie należy się spóźnić. Co innego, gdyby zdarzenie, o którym mowa, było inne, np. „Interesanci będą przyjmowani w dniu 3 września 2012 r. od godz. 17.00”.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego