góral i Góral

góral i Góral
1.06.2015
1.06.2015
Szanowni Państwo,
w jaki sposób powinno się zapisywać mieszkańców terenów górskich, na przykład górale podhalańscy? Czy oba człony nazwy małą literą, czy może: Górale podhalańscy lub Górale Podhalańscy?
Wprawdzie większość słowników polskich – w tym Wielki słownik ortograficzny PWN – ma wyłącznie hasło góral, ale z ogólnych przepisów dotyczących pisowni nazw etnicznych można wywieść pisownię Góral, gdy chodzi o rdzennego mieszkańca północnej części Karpat Zachodnich (analogicznie do zapisu wielką literą nazw takich jak Kaszubi czy Podhalanie). Jerzy Krzyszpień, który poświęcił temu zagadnieniu cały artykuł (Język Polski, 2010, nr 2), zwraca uwagę na niekonsekwencje w pisowni w literaturze przedmiotu i apeluje o jej ujednolicenie, proponując następujące hasło słownikowe swojego autorstwa jako możliwy wzór:
góral 'rdzenny mieszkaniec gór, człowiek wywodzący się z rdzennej ludności zamieszkującej góry': górale andyjscy, górale Atlasu, górale Karpat Wschodnich (Bojkowie, Huculi, Łemkowie), górale kaukascy.
Góral 'mieszkaniec północnej części Karpat Zachodnich': Górale, Górale polscy, Górale słowaccy, Górale spod Nowego Targu. Połączenia: Górale Babiogórscy (Babiogórcy) 'grupa Górali zamieszkująca północne stoki Babiej Góry', Górale Podhalańscy (Podhalanie) 'grupa Górali zamieszkująca Podhale', Górale Śląscy 'grupa Górali zamieszkująca Beskid Śląski i Morawsko-Śląski w historycznych granicach Śląska', Górale Żywieccy 'grupa Górali zamieszkująca dorzecze Soły na południe od grzbietu Beskidu Małego'.

Dziękuję profesor Renacie Kucharzyk za konsultację bibliograficzną.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego