hajdamaczyzna czy hajdamacczyzna?

hajdamaczyzna czy hajdamacczyzna?
14.03.2005
14.03.2005
Witam.
Która forma rzeczownika jest poprawna: hajdamacczyzna czy hajdamaczyzna? W różnych słownikach ortograficznych podają różną pisownię – raz dublują literę c, raz nie; nigdy jednak nie spotkałem się z alternatywną pisownią w jednym słowniku.
Z góry dziękuję za wyjaśnienia i pozdrawiam.
Problem ma wprawdzie konsekwencje ortograficzne, ale w istocie jest słowotwórczy. Hajdamacczyzna to rzeczownik od przymiotnika hajdamacki, hajdamaczyzna zaś pochodzi od rzeczownika hajdamaka. W związku z tym, że wyraz pochodny może mieć dwojaką motywację słowotwórczą (powstanie hajdamackie, powstanie hajdamaków), należy obie formy uznać za prawidłowe. Nie jest dla mnie jasne, dlaczego niektóre słowniki tak stanowczo odrzucają hajdamacczyznę.
W praktyce językowej przeważa wyraźnie hajdamaczyzna, stoi za nią też autorytet większości słowników, z tego jednak nie można wydobyć rozstrzygającego argumentu na niekorzyść formy alternatywnej. Jestem za tym, żeby w słownikach podawać oba wyrazy, z ewentualnym wskazaniem na formę preferowaną przez autora.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego