hajdamaczyzna czy hajdamacczyzna?

 
hajdamaczyzna czy hajdamacczyzna?
14.03.2005
Witam.
Która forma rzeczownika jest poprawna: hajdamacczyzna czy hajdamaczyzna? W różnych słownikach ortograficznych podają różną pisownię – raz dublują literę c, raz nie; nigdy jednak nie spotkałem się z alternatywną pisownią w jednym słowniku.
Z góry dziękuję za wyjaśnienia i pozdrawiam.
Problem ma wprawdzie konsekwencje ortograficzne, ale w istocie jest słowotwórczy. Hajdamacczyzna to rzeczownik od przymiotnika hajdamacki, hajdamaczyzna zaś pochodzi od rzeczownika hajdamaka. W związku z tym, że wyraz pochodny może mieć dwojaką motywację słowotwórczą (powstanie hajdamackie, powstanie hajdamaków), należy obie formy uznać za prawidłowe. Nie jest dla mnie jasne, dlaczego niektóre słowniki tak stanowczo odrzucają hajdamacczyznę.
W praktyce językowej przeważa wyraźnie hajdamaczyzna, stoi za nią też autorytet większości słowników, z tego jednak nie można wydobyć rozstrzygającego argumentu na niekorzyść formy alternatywnej. Jestem za tym, żeby w słownikach podawać oba wyrazy, z ewentualnym wskazaniem na formę preferowaną przez autora.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego