hepanina

hepanina
4.01.2005
4.01.2005
Witam.
Co oznacza słowo hepanina?
Dziękuję.
W przypadku słów nie notowanych przez słowniki proszę podawać przykłady użycia, ponieważ wyrazu tego nie udało mi się znaleźć nawet w tekstach internetowych.
Słowo to pochodzi niewątpliwie od wyrazu hepać, który w języku potocznym jest synonimem czasownika (komuś) odbija się (czymś), co oznacza czynność fizjologiczną. Tego wyrazu, rzecz ciekawa, nie notują współczesne słowniki (z wyjątkiem dużych słowników ortograficznych PWN), choć w języku potocznym słyszy się go nierzadko.
Od podanego znaczenia powstało wtórne ‘wyrażać się o kimś, czymś negatywnie, ostro krytykować’, co zrozumiałe, zwłaszcza gdy przyjrzeć się następującemu przykładowi z internetowego forum dyskusyjnego: „Ludzie wyście chyba na łby poupadali – co w tych naklejkach jest takiego pięknego – mnie osobiście się chepie jak takie coś widzę!!!!!!!!!!!!”. Następny przykład pokazuje już użycie wyrazu w znaczeniu wtórnym: „Puzyna schepał mnie w „Polityce” za „Kordiana”” (słowa Adama Hanuszkiewicza z wywiadu dla Gazety Wyborczej). W cytatach zachowałem pisownię oryginalną.
Rzeczownik hepanina najprawdopodobniej nawiązuje do wtórnego znaczenia czasownika hepać, znaczeniowo jest jednak dość zawiły, bo przyrostek -anina może mieć kilka znaczeń. Z reguły jednak wnosi nacechowanie ujemne do wyrazu pochodnego, stąd wnioskuję, że hepanina oznacza negatywne określenie krytyki.
I jeszcze ciekawostka, która może mieć związek z tym problemem: w gwarze lwowskiej hepać znaczy ‘karcić’.
— Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
PS. Słowo hepać, w kilku znaczeniach, zanotował Słownik języka polskiego, tzw. warszawski (tom 2, 1902).
Red.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego