Lubelszczyzna jako synonim województwa lubelskiego

 
Lubelszczyzna jako synonim województwa lubelskiego
22.05.2020
Dzień dobry, chciałabym zapytać, czy zamienne stosowanie określeń Lubelszczyzna i województwo lubelskie jest poprawne. Spotkałam się z sytuacjami, w których jako Lubelszczyznę określano cały obszar dzisiejszego województwa lubelskiego, stąd wątpliwości.
Na tak postawione pytanie zapewne inaczej odpowie historyk, inaczej geograf, inaczej dialektolog, a inaczej np. pracownik samorządu. Na pewno z historycznego i geograficznego (a przez to też – dialektologicznego) punktu widzenia nazwy Lubelszczyzna i województwo lubelskie nie są tożsame – współczesna jednostka administracji terytorialnej bowiem nie odpowiada terytorium ukształtowanemu w wyniku dawnych procesów historycznych. Jednak, jak Pani słusznie zauważa, obecnie nazywa się Lubelszczyzną województwo lubelskie – taka praktyka podyktowana jest zapewne chęcią urozmaicenia słownictwa (unikania powtórzeń wyrażenia województwo lubelskie w tekście) oraz rezygnacji (w wielu kontekstach) z wyrażenia nacechowanego oficjalnością (województwo lubelskie). Jak więc widać, użycie takie choć pozbawione podstaw historycznych, wydaje się uzasadnione.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego