imiona i nazwiska hiszpańskie

 
imiona i nazwiska hiszpańskie
25.11.2002
Witam,
W jaki sposób odmieniamy imiona i nazwiska hiszpańskojęzyczne? A konkretniej, jak brzmi dopełniacz od José Antonio Primo de Rivera, José Marío Aznar, José Luis Rodríguez?
Pozdrawiam,
Maja Pietrzykowska
Odmieniają się imiona męskie zakończone w wymowie na spółgłoskę i na samogłoski -a, -o, -y, -i. W związku z tym imię José nie odmienia się. Imiona Antonio, Primo, Marío odmieniamy na ogół podobnie jak polskie zdrobnienia Henio, Kazio, tzn. (kogo) Antonia, Prima, María, (komu) Antoniowi, Primowi, Maríowi, (z kim) Antoniem, Primem, Maríem, (o kim) Antoniu, Primie, Maríu. Imiona te możemy też pozostawić w formie nie odmienionej – we współczesnym języku polskim istnieje wyraźna tendencja, by nie odmieniać imion zakończonych na -o.
Luis to imię, które – jako zakończone na spółgłoskę – odmieniamy zawsze, podobnie jak na przykład wyrazy pospolite pas, nos: (kogo) Luisa, (komu) Luisowi, (z kim) Luisem, (o kim) Luisie.
Nazwiska hiszpańskojęzyczne odmieniamy podobnie jak nazwiska Polaków o podobnym zakończeniu. Zgodnie z tą zasadą:
– nazwisko de Rivera odmieniamy jak Libera: (kogo) de Rivery, (komu, o kim) de Riverze, (z kim) de Riverą;
– nazwiska Aznar i Rodriguez odmieniamy jak Lepper, Lis: (kogo) Aznara, Rodrigueza, (komu) Aznarowi, Rodriguezowi, (o kim) Aznarze, Rodriguezie, (z kim) Aznarem, Rodriguezem.
Forma biernika w odmianie rzeczowników męskożywotnych jest identyczna z dopełniaczem.
Podsumowując: odpowiednie połączenia imion i nazwisk powinny mieć następujące formy (podaję tylko dopełniacz, który powinien umożliwić tworzenie form pozostałych przypadków gramatycznych):
José Antonio Primo de Rivera – José Antonia Prima de Rivery albo José Antonio Primo de Rivery itd.
José Marío Aznar – José María Aznara albo José Marío Aznara itd.
José Luis Rodríguez – José Luisa Rodrígueza itd.
Uwaga końcowa: język polski jest językiem fleksyjnym, toteż zalecam używanie form odmienianych.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego