interpunkcja imiesłowowych równoważników zdań

interpunkcja imiesłowowych równoważników zdań
27.05.2012
27.05.2012
Chciałabym zapytać, jak poprawnie powinny być wstawione przecinki w zdaniu złożonym z imiesłowem, w którym że nie poprzedza go (taką zasadę pisowni udało mi się odnaleźć), ale następuje po nim? Przykład: „Szedł szybko, wiedząc, że i tak nie zdąży na czas”. Nie wiem, czy w tego rodzaju zdaniach przed że stawia się przecinek, czy występuje on tylko przed imiesłowem.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
W przytoczonym zdaniu przecinki są umieszczone poprawnie, pierwszy ma związek z frazą, której elementem centralnym jest imiesłów przysłówkowy (po szkolnemu: imiesłowowy równoważnik zdania), drugi z frazą zdaniową należącą do ww. frazy imiesłowowej. Przed imiesłowem spójnik znajduje się np. w zdaniu: „Wiedział, że idąc szybko, dojdzie na czas”: jak Pani widzi, przecinek postawiłem tu tylko po frazie imiesłowowej, a nie przed nią. Frazę taką, gdy następuje po spójniku, traktujemy bowiem tak, jakby znajdowała się na początku samodzielnego zdania. To samo dotyczy zdań podrzędnych, por. „Szedł wolno, bo idąc szybko, zanadto by się zmęczył”.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego