interpunkcja w wyliczeniach

interpunkcja w wyliczeniach
8.08.2002
8.08.2002
Proszę o informacje, jakie są zasady pisowni po dwukropku. Interesuje mnie zwłasza wyliczanie w przypadku dłuższych tekstów (np. kilka zdań) w każdym punkcie wyliczenia. Czy wówczas kolejny punkt zaczynamy dużą literą? Czy kończymy ostanie zdanie w danym punkcie kropką, przecinkiem czy nie wstawiamy żadnego znaku interpunkcyjnego i przechodzimy do kolejnego punktu wyliczenia? Czy te same zasady mają zastosowanie, gdy punkty numerujemy?
Pozdrowienia AS
W tekście ciągłym – w odróżnieniu np. od plakatów i ulotek reklamowych – poszczególne punkty wyliczenia zamyka się jakimś znakiem interpunkcyjnym. Może to być przecinek (gdy punkty są krótkie), średnik (gdy są dłuższe i same zawierają przecinki) albo kropka (gdy punkty mają charakter pełnych zdań). W tym ostatnim przypadku, a więc gdy punkty są zdaniami, powinno się je otwierać wielką literą. To, czy numerujemy je, czy też np. poprzedzamy myślnikiem, nie ma wpływu na interpunkcję.
Trochę inne zwyczaje panują w drukach ulotnych: plakatach, ogłoszeniach, ulotkach reklamowych – wszędzie tam, gdzie względy wizualne są nie mniej ważne niż treść. Poszczególnych punktów wyliczenia zwykle nie zamyka się tutaj żadnym znakiem interpunkcyjnym, gdyż sam koniec wiersza jest jego ekwiwalentem. Poprzedza się je zaś nie liczbą ani np. literą, ale tzw. punktorem – dużą kropką wielkości litery, kwadratem podobnej wielkości, „ptaszkiem” podobnym do litery V itp.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego