itp.

 
itp.
13.04.2005
Moje pytanie dotyczy skrótu itp. Można go rozwinąć jako i tym podobne i jako i temu podobne. Czy jest bez różnicy, kiedy którą wersję wybierzemy? Jeżeli jest różnica, to czym się kierować? I druga sprawa – czy skrót ten odmieniamy, czy zawsze powinien występować w jednej z tych dwóch form?
Wyrażenia te zamykają wyliczenia nie wyczerpujące składników, np. „W wyrazach żółw, chyży, żuchwa i tym podobnych łatwo można popełnić błąd ortograficzny”. Warto wyjaśnić, że temu jest formą celownika liczby pojedynczej zaimka ten (w rodzaju męskim i nijakim), a tym – mnogiej. Nie będzie jednak błędu w zdaniu „W wyrazach żółw, chyży, żuchwa i temu podobnych łatwo można popełnić błąd ortograficzny”, ponieważ wyraz temu odnosi się do całości wyliczenia, nie do poszczególnych składników.
Z kolei w zdaniach, w których wyliczenie ogranicza się do jednego składnika, np. „W wyrazie żółw i temu podobnych łatwo można popełnić błąd ortograficzny”, lepsza będzie forma liczby pojedynczej, ale drugi wariant nie wydałby się błędny, ponieważ wyrażenia te są frazeologizmami, toteż powtarzamy je w ustalonej formie.
Wyraz podobne, jak pokazują przykłady, może się odmieniać.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego